Rødovre Centrum 96
2610 Rødovre
36704080

Offentlige foredrag i naturvidenskab

Foredragsserien 'Offentlige foredrag i Naturvidenskab' er arrangeret af Aarhus Universitet. Her beretter forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab - i bred forstand.
Niveauet er højt og du bliver udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger.

tirsdag 25. september

Foredrag: Smagen af øl


Å

  tirsdag 25. september

  2t 30min

  Foredrag: Smagen af øl

  19:00
  Å - Sal 1
  VÆLG SPILLETIDSPUNKT
  Å
  Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Entré koster 30 kr.

  Midtvejs vil der være indlagt en pause på 20 minutter.

  Mennesket har kunnet brygge øl i næsten 10.000 år, fordi brygprocessen som udgangspunkt er en simpel og en helt naturlig proces som kombinerer spiring af byg – dvs. maltning – med gæring.

  Selv om processen tilsyneladende er enkel, så er smagen af øl alligevel resultatet af en meget kompleks interaktion mellem de anvendte råmaterialer – primært de forskellige malt- og humletyper – samt valget af gær og den anvendte brygproces.

  Der er identificeret over 700 forskellige aromakomponenter i øl, og der føjes jævnligt nye til listen.

  I dette foredrag vil du høre om gærens betydning for øllets aroma og om maltens indflydelse på øllets farve, smag og smagsholdbarhed. Du får også indsigt i humlens rolle som smags- og aromagiver, og forelæserne vil også diskutere brygprocessens betydning og hvordan man laver alkoholfrit øl.

  Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper. Du smager dem én efter én efterhånden som de gennemgås i foredraget.

  Læs mere på https://ofn.au.dk/season/5/foredrag/70.

  Forelæser: Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium.

  Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
  Biografpremiere: Tirsdag 25. september
  Instruktion:
  Skuespillere:
  Spilletid: 02:30
  Censur:

  tirsdag 9. oktober

  Foredrag: Kvantefysikken - atomernes vilde verden


  Å

   tirsdag 9. oktober

   2t 00min

   Foredrag: Kvantefysikken - atomernes vilde verden

   19:00
   Å - Sal 1
   VÆLG SPILLETIDSPUNKT
   Å
   Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Der er fri entré.

   Midtvejs vil der være indlagt en pause på 20 minutter.

   Den danske fysiker Niels Bohr foreslog i 1913 en model for atomernes opbygning som minder om planeternes kredsløb om Solen i Solsystemet. Bohrs teori blev en forløber for den såkaldte kvantefysik hvis formler er utroligt præcise.

   Men der er underlige ting på færde når kemikere og fysikere beskriver atomernes og molekylernes opførsel: dels er de mikroskopiske partikler tilsyneladende flere steder på samme tid indtil vi måler på dem, dels giver målingerne altid tilfældige resultater.

   De videnskabsmænd, som skabte teorien i årene 1900-1930, blev aldrig enige om hvordan vi skal forstå kvantefysikkens mere paradoksale sider. Samtidigt med at vi i dag anvender teorien med succes – på alt fra stjerners fødsel og død til mikrochips i computere, smartphones mv. – diskuterer fysikere stadig og intenst kvantefysikkens dybere betydning.
   Kvantefysikken er ”Still Crazy After All These Years”, og store internationale
   forskningsprogrammer arbejder nu mod snedige anvendelser af kvantefysikkens særeste egenskaber i superhurtige kvantecomputere der regner på flere tal på samme tid, og mod nye teknologier til sikker telekommunikation og præcise målinger som benytter særligt
   skrøbelige kvantetilstande af lys og atomer.

   I foredraget diskuterer professor Klaus Mølmer de eksperimentelle observationer og teoretiske overvejelser der førte til Bohrs atomfysik og til kvantefysikkens teoretiske formler. Niels Bohr udtalte at ”…hvis nogen siger han kan tænke over kvanteproblemerne uden at blive svimmel, viser det blot at han ikke har forstået den mindste smule af dem.”.

   Klaus Mølmer vil forsøge at dele ud af sin egen svimmelhed over kvantefysikken, dens vidt forskellige fortolkninger og dens seneste teoretiske og eksperimentelle landvindinger.

   Læs mere på https://ofn.au.dk/season/5/foredrag/66

   Forelæser: Professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

   Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
   Biografpremiere: Tirsdag 9. oktober
   Instruktion:
   Skuespillere:
   Spilletid: 02:00
   Censur:

   tirsdag 23. oktober

   Foredrag: Dit indre liv med billioner af bakterier


   Å

    tirsdag 23. oktober

    2t 00min

    Foredrag: Dit indre liv med billioner af bakterier

    19:00
    Å - Sal 1
    VÆLG SPILLETIDSPUNKT
    Å
    Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Der er fri entré.

    Midtvejs vil der være indlagt en pause på 20 minutter.

    Mennesket er en superorganisme som rummer ligeså mange bakterieceller som menneskeceller. Hvert menneske har sin egen helt personlige sammensætning af bakterier på og i kroppen. Langt de fleste af vores bakterier findes i tarmen.

    Skønsmæssigt har et vokset menneske omkring 50.000.000.000.000 bakterier fordelt på flere hundrede forskellige bakteriearter. Indtil for få år siden var tarmbakteriernes univers et lukket og mørkt univers for forskerne fordi kun relativt få arter af tarmbakterier er lette at dyrke i laboratoriet, i fx petriskåle, da denne type bakterier ikke tåler atmosfærens ilt og fordi de kun vil vokse i fælleskab med mange andre bakteriearter. Men på det seneste er der blevet kastet lys ind i tarmens mørke fordi forskere verden over
    har taget DNA-teknikker og avanceret matematik i brug. Det har givet os ny viden om tarmens mylder af mikrober. Hvem de er? Og hvad laver de inden i os og med os? Det viser sig at de fleste er gavnlige og sundhedsfremmende. De omdanner madrester til energi for os. De producerer K-vitamin og nogle B-vitaminer.

    Bakterierne spiller en afgørende rolle for vores modstandskraft mod infektioner. Og de regulerer dannelsen af flere hormoner og signalstoffer. Forsøg på dyr viser at nogle af bakteriernes signalstoffer påvirker hjernen. Også virkningen af forskellige former for medicin er afhængig af hvilke bakterier vi har i vores tarme.

    I forelæsningen diskuteres hvorledes ubalancer i tarmbakterier er knyttet sammen med en række kroniske sygdomme. Der vil blive lagt vægt på, hvad vi selv kan gøre for at have tarme i topform med en overvægt af helbredsstabiliserende tarmmikrober.

    __________________________

    Uddannelses- og Forskningsministeriet hædrede i 2018 professor Oluf Borbye Pedersen med Forskningskommunikationsprisen 2018 for hans særlige indsats med at kommunikere sin forskning til offentligheden – se video på https://youtu.be/zNgfScoM48A.

    Se opskriften på professor Oluf Borbye Pedersens grønne energigrød som booster tarmsundheden: https://youtu.be/wkNKPB_Wt3o.

    Læs mere på https://ofn.au.dk/season/5/foredrag/62

    Forelæser: Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.

    Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
    Biografpremiere: Tirsdag 23. oktober
    Instruktion:
    Skuespillere:
    Spilletid: 02:00
    Censur:

    tirsdag 30. oktober

    Foredrag: Naturens nyttige dræbermolekyler


    Å

     tirsdag 30. oktober

     2t 00min

     Foredrag: Naturens nyttige dræbermolekyler

     19:00
     Å - Sal 1
     VÆLG SPILLETIDSPUNKT
     Å
     Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Der er fri entré.

     Midtvejs vil der være indlagt en pause på 20 minutter.

     Effektiv medicin er en af grundstenene i vores moderne samfund – faktisk er det svært at forestille sig at der engang fandtes en virkelighed uden fx antibiotika til behandling af infektioner eller kemoterapi til behandling af kræft.

     Aftenens foredrag tager os på en rejse til molekylernes verden – til de af naturens egne medicinske stoffer som forskere har opdaget, fremstillet og forbedret over de seneste årtier med det primære formål at slå andre organismer ihjel som kan true vores helbred. Mange af disse naturstoffers molekylestrukturer er så komplekse at de til stadighed udfordrer moderne teknologier når det kommer til at bestemme og manipulere med deres
     strukturer.

     I foredraget vil du høre eksempler på hvorfra disse nyttige naturstoffer kommer og hvordan deres molekyler egentlig kan bygges – og ombygges.
     Og du vil høre hvordan forskerne opnår forståelse af naturstoffers specifikke vekselvirkning med cellernes proteiner og hvordan forskerne dermed finder inspiration til at udvikle stoffer som har potentiale til få os til at leve længere samt inspiration til at finde nye typer medicin mod kræft.

     Læs mere på https://ofn.au.dk/season/5/foredrag/64

     Forelæser: Lektor i kemisk biologi Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.

     Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
     Biografpremiere: Tirsdag 30. oktober
     Instruktion:
     Skuespillere:
     Spilletid: 02:00
     Censur:

     tirsdag 6. november

     Foredrag: Hvorfor ældes vi?


     Å

      tirsdag 6. november

      2t 00min

      Foredrag: Hvorfor ældes vi?

      19:00
      Å - Sal 1
      VÆLG SPILLETIDSPUNKT
      Å
      Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Der er fri entré.

      Midtvejs vil der være indlagt en pause på 20 minutter.

      Foredraget afholdes på dansk og letforståeligt engelsk – alle illustrationer og tekster vil være på dansk.

      Vi ældes alle – det er en naturlig del af livet. Rynker og gråt hår er bare nogle af de mange tegn på aldringsprocessen. Forskningen har vist, at der ligger flere fælles mekanismer bag aldring, men det er bemærkelsesværdigt, hvor forskelligt alderen påvirker hvert enkelt individ. Nogle mennesker er både psykisk og fysisk friske til det sidste, mens andres vej mod livets ende præges af sygdom allerede tidligt i alderdommen.

      Hvornår bliver vi ældre – biologisk set? Forskere forsøger at afdække de processer, der fører til at vi ældes – og hvorfor vi ældes forskelligt. Det sker på celleniveau, hvor forskerne studerer de molekylære mekanismer, som er fundamentet for liv og dermed også sygdom og aldring. Man kan for eksempel se at kromosomerne i gamle celler oftere mangler større
      eller mindre stykker af deres arvemateriale, DNA, når man sammenligner med kromosomerne i unge celler.

      Kan den nyeste molekylære forskning i aldring give os koden til et langt og sundt liv? Hør hvorfor vi ældes og om de nyeste forskningsmetoder og resultater inden for den molekylære aldringsforskning.

      Læs mere på https://ofn.au.dk/season/5/foredrag/61.

      Forelæser: Lektor i aldringens molekylærbiologi Tinna V. Stevnsner og lektor i biogerontologi Suresh Rattan, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.

      Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
      Biografpremiere: Tirsdag 6. november
      Instruktion:
      Skuespillere:
      Spilletid: 02:00
      Censur:

      tirsdag 13. november

      Foredrag: Vulkaner og samfund gennem tiderne


      Å

       tirsdag 13. november

       2t 00min

       Foredrag: Vulkaner og samfund gennem tiderne

       19:00
       Å - Sal 1
       VÆLG SPILLETIDSPUNKT
       Å
       Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Der er fri entré.

       Midtvejs vil der være indlagt en pause på 20 minutter.

       Vulkanudbrud er voldsomme geologiske hændelser, men har de også påvirket menneskets historie? I dette foredrag vil du høre tre udvalgte casestudier af netop hvordan vulkaner har påvirket samfund.

       Med udgangspunkt i de seneste års forskning sætter de to forskere geologisk og arkæologisk fokus på tre vulkanudbrud gennem tiderne: udbruddet af vulkanen Laacher See i Tyskland for 13.000 år siden, vulkanudbruddet på øen Santorini i Middelhavet for knap 3.600 år siden
       samt på en stribe sammenfaldende vulkanudbrud i det sjette århundrede af vores egen tid.

       Det er ikke svært at regne ud at planter, dyr og mennesker som levede i nærheden af disse voldsomme katastrofer blev voldsomt påvirket, men meget tyder på at vulkanernes arm til tider var meget lang: evidens fra is-kerner, træringe og arkæologiske fundsteder fortæller om indvirkninger på folk og fæ langt væk fra udbruddenes epicentre. I alle tre tilfælde kan
       der eksempelvis trækkes tråde til ændringer i samfundene i de nordiske lande – på godt og ondt.

       Læs mere på https://ofn.au.dk/season/5/foredrag/63.

       Forelæser: Professor i geoscience Christian Tegner, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og professor i miljøhumaniora Felix Riede, Institut for Kultur og Samfund og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

       Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
       Biografpremiere: Tirsdag 13. november
       Instruktion:
       Skuespillere:
       Spilletid: 02:00
       Censur:

       tirsdag 20. november

       Foredrag: Antistof


       Å

        tirsdag 20. november

        2t 00min

        Foredrag: Antistof

        19:00
        Å - Sal 1
        VÆLG SPILLETIDSPUNKT
        Å
        Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Der er fri entré.

        Midtvejs vil der være indlagt en pause på 20 minutter.

        Ordet ‘antistof’ fremkalder ofte vilde forestillinger om fx dommedagsvåben eller energikilde til rumskibe. Men hvad er de videnskabelige facts om antistof?

        I de seneste år er fysikerne blevet i stand til at producere og studere antistof på måder som for få årtier siden blev betragtet som ren science fiction.
        Og hvorfor er der så stor interesse for dette gådefulde antistof? Fordi universet slet ikke burde eksistere. For da universet opstod ved Big Bang, burde der være skabt lige meget stof og antistof, og de ville tilintetgøre hinanden. Men antistoffet er pist forsvundet. Studier af antistof gemmer måske på nøglen til at forstå hvorfor at fx stjerner, planeter og
        mennesker faktisk er til.

        I foredraget vil du få en introduktion til fysikernes teori bag antistof og dernæst en dybere gennemgang af det eneste antistofatom som det er lykkedes forskerne at fremstille: antihydrogen. Antihydrogen, som også kaldes antibrint, er antistof-modstykket til det mindste atom i vores almindelige stofverden, hydrogen – hvis struktur Niels Bohr optrevlede
        for mere end 100 år siden.

        Aftenens forelæser, Jeff Hangst, leder et af eksperimenterne på CERN, det fælleseuropæiske center for partikelfysik ved Alperne. Hans forskergruppe, ALPHA, har for nyligt opnået en række gennembrud – dels i at fremstille og fange antihydrogen, dels i forståelsen af om hydrogen og antihydrogen opfører sig ”ens” og adlyder de samme fysiklove. Ifølge de nuværende teorier bør de være perfekte spejlbilleder af hinanden. ALPHA-eksperimentet
        ved CERN vil måske også snart give svar på spørgsmålet: falder antistof opad eller nedad?

        Læs mere på https://ofn.au.dk/season/5/foredrag/65

        Forelæser: Professor i fysik Jeffrey S. Hangst, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
        Biografpremiere: Tirsdag 20. november
        Instruktion:
        Skuespillere:
        Spilletid: 02:00
        Censur: